รายละเอียด

• ให้บริการตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
• รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบและประสานหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
• ติดต่อกลับหาลูกค้าในกรณีที่มีการนัดหมายไว้หรือต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
• ติดต่อหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อหาข้อมูลหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
• ทำการโทรออกหาลูกค้ากรณีที่บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย เพศหญิง/ชาย อายุประมาณ 20 – 30 ปี
2. วุฒิปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ตรงด้านงาน Call Center หรือ งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานในสภาวะกดดันได้  และมีใจรักการบริการ (Service-minded)
5. สามารถใช้ MS Office (Excel & Word) และ Internet ได้ดี
6. ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ อยู่ในการติดต่อสื่อสารได้ดี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. เป็นงานประจำ  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้  (หยุดวันธรรมดา)


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

7 มี.ค. 2560    31 ธ.ค. 2560