เริ่มต้นกรอกข้อมูล บอกเราเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน

*required

ระบุอีเมล ข้อมูลการสมัครงานจะถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้สมัครโดยอีเมล หากคุณเคยสมัครงาน หรือส่งข้อมูลผู้สมัครกับเราแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลเพื่อ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร หรือสมัครงานในตำแหน่งอื่น

work

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล


ข้อมูลส่วนตัว ระบุข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และน่าประทับใจ ข้อมูลที่สมบูรณ์มีผลต่อการพิจารณา


File loading...

แก้ไขรูป

รูปภาพหน้าตรง ที่บ่งบอกถึงตัวคุณที่สุด ช่วยให้เราพิจารณาคุณง่ายขึ้น


ซม.
กก.

สถานภาพทางทหาร


ที่อยู่


ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ครอบครัว


ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีเร่งด่วน


การศึกษา


ข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา