รายละเอียด

•  ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารด้านธุรการของอาคาร
•  ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน
•  จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือกับบริษัทฯ
•  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  เพศชายหรือหญิง จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
•  หากมีประสบการณ์งานด้านธุรการ / ประชาสัมพันธ์ หรือ งานด้านนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•  มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•  สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
•  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (MS Office)
•  ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน) เวลา 9.00-18.00 น. 
•  ประจำโครงการที่ได้รับมอบหมายได้


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

6 ก.พ. 2560    31 ธ.ค. 2561

วันที่ประกาศผลการสอบ

23 ก.พ. 2560