รายละเอียด

-ให้บริการตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
- รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบและประสานหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ติดต่อกลับหาลูกค้าในกรณีที่มีการนัดหมายไว้หรือต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
- ติดต่อหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อหาข้อมูลหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- ทำการโทรออกหาลูกค้ากรณีที่บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สัญชาติไทย เพศหญิง/ชาย อายุประมาณ 20 – 30 ปี
- วุฒิปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
- มีประสบการณ์ตรงด้านงาน Call Center หรือ งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานในสภาวะกดดันได้  และมีใจรักการบริการ (Service-minded)
- สามารถใช้ MS Office (Excel & Word) และ Internet ได้ดี
- ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ อยู่ในการติดต่อสื่อสารได้ดี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เป็นงานประจำ  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้  (หยุดวันธรรมดา)


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

29 ธ.ค. 2560    31 ธ.ค. 2561