รายละเอียด

- ดูแลและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์  ให้ตรงตามความต้องการสำหรับฝากขาย-ฝากเช่า แก่ลูกค้า โดย:
1. นำเสนอขายหลักทรัพย์ จากการลงสื่อหรือ ช่องทางขายต่างๆ ให้ลูกค้าที่สนใจ
2. เป็นผู้พาลูกค้าที่สนใจไปเยี่ยมชมหลักทรัพย์นั้นๆ ที่สถานที่จริง
3. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการทำสัญญาซื้อ-ขาย-เช่า 

คุณสมบัติของผู้สมัคร


1. สวยสุภาพ หล่อสุภาพ  อายุไม่เกิน 35 ปี   ป.ตรี ทุกสาขา 
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์  แค่เพียงคุณมีประสบการณ์ด้านการขาย
3. บุคลิกดูดี มีสไตล์ อธิบายความเป็นตัวคุณอย่างชัดเจน
4. พูดจาดึงดูดผู้ฟัง น่าฟัง หรือมีการตอบโต้ แก้ไขปัญหาได้ดีในทุกสถานะการณ์
5. มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน 

**เพียงคุณส่งรายละเอียดความเป็น "คนที่น่าสนใจของตัวคุณ" พร้อมแนบ

1. รูปถ่ายเต็มตัว  และรูปถ่ายหน้าตรง 
2. บรรยายความสามารถพิ่เศษ หรืองานขายที่คุณรัก
3.ทัศนคติในงานขาย ที่คุณคิดและมองหา
***รีบส่งใบสมัครมาให้เรา*****


รายละเอียดการสมัคร

วันที่เปิดรับสมัคร

7 มี.ค. 2560    31 ธ.ค. 2561