รับสมัครด่วน

-ให้บริการตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
- รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบและประสานหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ติดต่อกลับหาลูกค้าในกรณีที่มีการนัดหมายไว้หรือต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
- ติดต่อหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อหาข้อมูลหรือแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- ทำการโทรออกหาลูกค้ากรณีที่บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมการขาย

- ดูแลและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้ตรงตามความต้องการสำหรับฝากขาย-ฝากเช่า แก่ลูกค้า โดย:
1. นำเสนอขายหลักทรัพย์ จากการลงสื่อหรือ ช่องทางขายต่างๆ ให้ลูกค้าที่สนใจ
2. เป็นผู้พาลูกค้าที่สนใจไปเยี่ยมชมหลักทรัพย์นั้นๆ ที่สถานที่จริง
3. ดูแลอำนวยความสะดวกด้านการทำสัญญาซื้อ-ขาย-เช่า

• ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารด้านธุรการของอาคาร
• ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน
• จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือกับบริษัทฯ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

AP (Thailand) Public Company Limited was established in 1991 to develop residential projects in Bangkok Metropolitan Area (BMA) by Mr. Anuphong Assavabhokhin and Mr. Pichet Vipavasuphakorn as major shareholders. In 2000, the company did a backdoor listing thru PCM Public Company Limited (PCM), a listed company in the Stock Exchange of Thailand since 18 January 1994, and changed its name to "Asian Property Development Public Company Limited (AP)". Prior to the merger, PCM, a precast concrete floor manufacturer, was mainly owned by Land and Houses Plc. (LH). Since the merger between Asian Property and PCM on 23 November 2000, Asian Property Development set a new company, called PCM Construction Material Company Limited (PCMC), 100% owned, manufacturing precast concrete floors.